info@parcogroups.com

  031-36251977-79

پروژه های اخیر (40)

پروژه پتروشیمی بدر شرق

پروژه پتروشیمی بدر شرق
موضوع عملیات :  عملیات نصب 3 دستگاه راکتور هرکدام به…

تخلیه توربین ژنراتور به وزن 420 تن

تخلیه توربین ژنراتور به وزن 420 تن
موضوع عملیات :  عملیات تخلیه توربین ژنراتور 420 تن سال…

پروژه نصب کمپروسور های پتروشیمی هنگام

پروژه نصب کمپروسور های پتروشیمی هنگام
موضوع عملیات :  عملیات نصب کمپرسور LP , HP سال…

پروژه راکتور 750 تن پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

پروژه راکتور 750 تن پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
موضوع عملیات :  عملیات نصب راکتور 750 تن سایت آپادانا…

پروژه پتروشیمی مروارید

پروژه پتروشیمی مروارید
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات پتروشیمی سال اجرا 98…

پروژه پتروشیمی دی پلیمر آرین

پروژه پتروشیمی دی پلیمر آرین
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات پتروشیمی سال اجرا 98…

پروژه پتروشیمی دماوند

پروژه پتروشیمی دماوند
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات پتروشیمی سال اجرا 98…

پروژه نیروگاه چابهار

پروژه نیروگاه چابهار
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات نیروگاه سال اجرا 98…

پروژه اسکله شهید رجایی بندرعباس

پروژه اسکله شهید رجایی بندرعباس
موضوع عملیات :  عملیات تخلیه تجهیزات از کشتی RUSLANA سال…

پروژه نیروگاه قشم

پروژه نیروگاه قشم
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات نیروگاه قشم سال اجرا…

پروژه نیروگاه بادی کهک قزوین

پروژه نیروگاه بادی کهک قزوین
موضوع عملیات :  عملیات تعویض توربین های بادی نیروگاه بادی…

پروژه پتروشیمی کرمانشاه

پروژه پتروشیمی کرمانشاه
موضوع عملیات :  عملیات نصب فاز دوم واحد آمونیاک پتروشیمی…

پروژه پتروشیمی هنگام 98

پروژه پتروشیمی هنگام 98
موضوع عملیات :  عملیات نصب راکتور واحد تولید آمونیاک شرکت…

پروژه پتروشیمی بوشهر

پروژه پتروشیمی بوشهر
موضوع عملیات :  عملیات تخلیه و بارگیری تجهیزات پتروشیمی بوشهر…

پروژه پتروشیمی خمین

پروژه پتروشیمی خمین
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات پتروشیمی خمین سال اجرا…

پروژه پتروشیمی سبلان

پروژه پتروشیمی سبلان
موضوع عملیات :  عملیات تخلیه، بارگیری و حمل تجهیزات پتروشیمی…

پروژه شرکت آکام صنعت آسیا

پروژه شرکت آکام صنعت آسیا
موضوع عملیات :  تخلیه و بارگیری مخازن ذخیره کابل از…

پروژه مجتمع فرهنگی هنری اردبیل

پروژه مجتمع فرهنگی هنری اردبیل
موضوع عملیات :  نصب تیرهای فلزی مجتمع فرهنگی هنری اردبیل…

پروژه متانول آپادانا خلیج فارس

پروژه متانول آپادانا خلیج فارس
موضوع عملیات :  نصب برج 1001 پتروشیمی متانول آپادانا سال…

پروژه پتروشیمی خارگ

پروژه پتروشیمی خارگ
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات سنگین پتروشیمی خارگ سال…

پروژه پتروشیمی لاوان

پروژه پتروشیمی لاوان
موضوع عملیات :  عملیات بهسازی اراضی پتروشیمی سال اجرا 96…

پروژه پتروشیمی هنگام 97

پروژه پتروشیمی هنگام 97
موضوع عملیات :  نصب تجهیزات واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی…

پروژه پتروشیمی بو علی سینا

پروژه پتروشیمی بو علی سینا
موضوع عملیات :  عملیات پیاده سازی برج H8001 - H882…

پروژه نیروگاه فردوسی مشهد

پروژه نیروگاه فردوسی مشهد
موضوع عملیات :  نصب تجهیزات نیروگاه سال اجرا 97 کارفرما…

پروژه پالایشگاه بید بلند

پروژه پالایشگاه بید بلند
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات استاتیک پالایشگاه سال اجرا…

پروژه پتروشیمی کیان

پروژه پتروشیمی کیان
موضوع عملیات :  عملیات تراکم دینامیکی سال اجرا 95 کارفرما…

پروژه پتروشیمی هنگام

پروژه پتروشیمی هنگام
موضوع عملیات :  عملیات نصب تاورهای یک و چند تکه…

پروژه پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

پروژه پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
موضوع عملیات :  عملیات نصب 5 عدد تاور پتروشیمی جمعا…

پروژه پتروشیمی مرودشت

پروژه پتروشیمی مرودشت
موضوع عملیات :  عملیات نصب 2 عدد استریپر و کاندنسر…

پروژه پالایشگاه اصفهان

پروژه پالایشگاه اصفهان
موضوع عملیات :  عملیات نصب 7 عدد تاور پالایشگاه اصفهان…

پروژه پتروشیمی پردیس

پروژه پتروشیمی پردیس
موضوع عملیات :  عملیات نصب سازه و تجهیزات فاز سوم…

پروژه فاز 20 و 21 پارس جنوبی

پروژه فاز 20 و 21 پارس جنوبی
موضوع عملیات :  عملیات نصب بخش سوم تجهیزات سنگین فاز…

پروژه میدان نفتی یادآوران 93

پروژه میدان نفتی یادآوران 93
موضوع عملیات :  عملیات نصب Heating Medium Fired Heater Package…

پروژه متانول کاوه

پروژه متانول کاوه
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات سنگین متانول کاوه سال…

پروژه پتروشیمی ایلام

پروژه پتروشیمی ایلام
موضوع عملیات :  عملیات نصب تجهیزات سنگین پتروشیمی ایلام سال…

پروژه میدان نفتی اروندان

پروژه میدان نفتی اروندان
موضوع عملیات :  عملیات نصب 3 عدد stabilization column به…

پروژه فاز 2 پارس جنوبی

پروژه فاز 2 پارس جنوبی
موضوع عملیات :  عملیات تراکم دینامیکی به میزان 40.000.000 متر/تن…

پروژه فولاد هرمزگان

پروژه فولاد هرمزگان
موضوع عملیات :  عملیات نصب سازه های فلزی سنگین فولاد…

پروژه فولاد مبارکه اصفهان

پروژه فولاد مبارکه اصفهان
موضوع عملیات :  عملیات نصب سازه های فلزی سنگین فولاد…