Solution to Your Lift

خدمات مهندسی

گروه صنعتی پارکو با تکیه به توان مهندسی و بهره گیری از تواناییهای مجرب بخش طراحی و مهندسی و دفتر فنی مستقر در ستاد مرکزی و پروژه ها قادر به ارائه خدمات مهندسی در عملیات  Heavy Liftو Transport ، شامل انجام محاسبات و طراحی عملیات آن می باشد.

این بخش از عملیات بسته به نظر مشتری ،به دو شیوه قبل ارائه می باشد ،میتواند به تنهایی انجام گیرد و یا با استفاده از تجارب گروه اجرایی ،دستگاه های متنوع جرثقیل متعلق به شرکت و همچنین استفاده از امکانات کامل و ابزارآلات باربرداری به طور کامل صورت پذیرد.

فعالیت های مهندسی شامل مدیریت و کنترل عملیات حمل، نصب و باربرداری از اولین مرحله تا پایان پروژه خواهد بود که همگی مطابق با استاندارد اجرایی  BS7121-2006 ،HSE BOOKS OF LIFTING EQUIPMENT ، BSEN12077-2 و ASMEB30 انجام خواهد پذیرفت. در این میان موارد مربوط به مدیریت زمان در پروژه و نیز سیستم مدیریت هزینه بعنوان نوعی سیستم برنامه ریزی و کنترل بر اساس اطلاعات جامع در کلیه پروژه های سازمان طرح ریزی و اجراء می شود.